Här hittar du till en början länkar, bokföringskurser, bokföringsprogram, bokföringsböcker och en lista på webbaserade bokföringstjänster.

(Jag har förstås mera planer).