Vad bokföra moms betyder - Översikt

Livscykeln för hur momspengarna flödar genom ditt företag beskrivs nedan översiktligt för ett företag som betalar moms varje månad eller var tredje månad och som deklarerar moms i skattedeklarationer lika ofta. För andra varianter (deklarera moms i inkomstdeklarationen kontant/faktura-metoden osv) så får du läsa noga efter översikten.

Moms du debiterat dina kunder minus momsen du betalt är vad du skall betala till staten.

  1. Bokför moms under perioden: Du bokför all moms du betalar och all moms du debiterar dina kunder på varje verifikation under hela perioden. Verifikationerna är alla kvitton och fakturor då får av dina leverantörer respektive skickat till dina kunder.

  2. Upprätta momsrapport i slutet på perioden: Sedan skall du bokföra en momsrapport i slutet på perioden där du räknar ut hur mycket moms du är skyldig eller skall få tillbaka från Staten. Denna bokförs i din bokföring på sista dagen i perioden och innebär att du "nollar" ingående och utgående moms och flyttar differensen till ett speciellt konto som håller "momspengen" en tid tills dess att den dyker upp på ett skattekontoutdrag, se punkt 5.

  3. Deklarera moms: Samtidigt deklarerar du genom att fylla i och skicka in skattedeklarationen till Skatteverket, du uppger då fyra siffror, din omsättning (försäljning), din ingående-, din utgående moms och differensen mellan de två. Differensen avgör om du skall betala eller få tillbaka moms.

    Man kan deklarera momsen antingen i samband med en skattedeklaration (1, 3, 12 månaders intervall) eller i samband med företagets/egna årliga inkomstdeklaration. Deklarerar man moms i inkomstdeklaration så måste man i samband med detta även ha upprättat ett bokslut. I så fall kommer punkt 6 "Bokslut" alltså före punkt 3 "Deklarera moms".

  4. Betala momsen: I samband med skattedeklarationen betalar du även momsen genom att överföra pengar från ditt företagskonto till ditt Skattekonto hos Skatteverket. Denna betalning skall också bokföras. När och hur du skall betala skatter och moms förklaras i Skattekontobroshyren.

  5. Bokför raden på Skattekontoutdraget: Avslutningsvis så skall du vänta på att beloppet du deklarerat för perioden dyker upp på skattekontoutdraget vilket tar 1-4 månader eller mera. När beloppet dyker upp skall det också bokföras, man flyttar då momspengen från det speciella kontot i din bokföring som "hållit" i momspengen till skattekontot i din bokföring, och därmed är all bokföring av periodens moms klar.

  6. Upprätta bokslut: För företag som deklarerar moms i inkomstdeklaration årligen så kommer ju alltså denna punkt (6) före punkt 3 "Deklarera moms". Vid bokslut skall alla företag som använder kontantmetoden bokföra alla sina fakturor som betalda, så att momsen hamnar i rätt inkomstdeklaration (årets). Enskilda firmor skall även överföra moms (och andra skatteskulder) till ägarens konto (2010 Eget kapital) i samband med bokslutet.

Vart och ett av de sex stegen förklaras mera i detalj om du följer Guiden och klickar dig vidare.

Denna webbplats lagrar information om dig Googleannonser och Googlebesöksstatistik och för en del andra funktioner som tex inloggning.