Kontantmetoden

Du skickar en faktura till kunden och väntar på betalningen. När betalningen kommer så bokför du både fakturan och betalningen på betalningsdatumet i en verifikation.

Fakturan och betalningen bokförs så här

Det ser ut så här när man bokför försäljning av tjänster med vanlig moms när kunden har betalt till bankkontot:

DEBET KREDIT
1940 Bankkonto         2 500,00 kr 3041 Försäljning         2 000,00 kr
    2611 Utgående moms         500,00 kr

Vilka kontonummer skall man använda sig av?

Andra försäljningskonton som kan vara aktuella, beroende på vad ditt företag säljer:

 • 3051 Försäljning Varor 25%
 • 3052 Försäljning Varor 12%
 • 3053 Försäljning Varor 6%

Saknar du dessa kontonummer i din kontoplan i ditt bokföringsprogram? Det gör inget, dina försäljningskonton kan heta något helt annat. Man får nämligen numrera dessa konton som man vill och listan ovan är en äldre metod att numrera, som många fortfarande använder. 

Förenklad kontoplan?: Kör du med den förenklade kontoplanen så heter ditt försäljningskonto 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkterDitt momskonto heter 2610 Utgående moms 25%. Dina konton för kassa, bank, plusgiro heter samma sak och har samma nummer som i BAS 2008.

Andra momskonton som kan vara aktuella, beroende på vad ditt företag säljer:

 • 2611 Utgående moms 25%
 • 2621 Utgående moms 12%
 • 2631 Utgående moms 6%

Andra konton för inbetalningen som kan vara aktuella (istället för 1940 Bankkonto ovan), beroende på hur pengarna kom in:

 • 1910 Kassa (detta använder du endast om du har en kassa-apparat eller kassa-låda som du räknar innehållet i varje dag, inte annars, det är INTE din plånbok tex som många tror).
 • 1920 Plusgiro (om företaget HAR ett eget plusgiro som är företagets, inte ditt privata, då kan du använda det i bokföringen, om pengarna kom in på ditt privata plusgiro, då bokar man det på eget kapital eller egna insättningar, se nedan)
 • 1940 Bankonto (samma gäller för bankkonto, bara om företaget har ett eget bankkonto, då kan du använda det i bokföringen, om pengarna kom in på ditt privata bankkonto, då bokar man det på något av de två nedanstående kontona)
 • 2010 Eget kapital (om du har enskild firma och pengarna betalas till dig i handen, eller till ett bankkonto, bankgiro, plusgiro du har som privatperson och som alltså inte är företagets så använder du Eget kapital. Detta konto 2010 Eget kapital finns i både BAS 1010 och i förenklade kontoplanen.)
 • 2018 Övriga egna insättningar (om du har aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och pengarna betalades till dig i handen, eller till ett bankkonto, bankgiro, plusgiro du har som privatperson och som alltså inte är företagets. Detta konto 2018 Övriga egna insättningar, delägare 1 och motsvarande konton för övriga delägare 20282038 osv finns i bara BAS 2010 och inte i förenklade kontoplanen.)

Förenklad kontoplan?: Kör du med den förenklade kontoplanen så heter dina konton för kassa, bank och plusgiro  samma sak och har samma nummer som i BAS 2010. Dina kundfordringar heter dock 1500 Kundfordringar.

Denna webbplats lagrar information om dig Googleannonser och Googlebesöksstatistik och för en del andra funktioner som tex inloggning.