Vad är skillnaden på inkomstdeklaration och skattedeklaration?

Korta förklaringen: Har du alltså en liten omsättning så kan du deklarera moms i företagets eller din egen (årliga) inkomstdeklaration*, i annat fall gäller skattedeklaration* (med 1 eller 3 månaders intervall).

Har du anställda, eller är anställd i ditt eget aktiebolag skall du alltid månadsvis även deklarera löner och personalskatter och arbetsgivaravgifter i skattedeklaration. 

Vad är inkomstdeklaration?

Inkomstdeklaration är vad alla skattebetalare går igenom varje år där man meddelar skattetrollen hur mycket pengar man har tjänat. Alla privatpersoner lämnar en inkomstdeklaration. Har du enskild firma eller handelsbolag betyder inkomstdeklarationen att du även deklarerar ditt företags inkomster samtidigt. I ett handelsbolag så delar de olika delägarna på vinsten och deklarerar sin andel av vinsten i sin egen inkomstdeklaration. Är man två stycken likvärdiga delägare deklararer båda för 50% i egna inkomstdeklarationen. Handelsbolaget självt lämnar alltså inte in en egen inkomstdeklaration, ägarna gör det istället.

Har du istället ett aktiebolag eller ekonomisk förening så är ditt företag ett eget så kallat skattesubjekt, vilket är det ord som Skattetrollen har på företag som själva är skyldiga att deklarera inkomst. Så ett AB och en Ekonomisk förening lämnar årligen också in en inkomstdeklaration på samma sätt som privatpersoner gör det.

Vad är Skattedeklaration?

Skattedeklaration är en annan form av deklaration som de flesta företagare fyller i och lämnar oftare än årligen. Normalfallet är var tredje månad men även månadsvis finns. Då uppger man för Skatteverket omsättning, ingående- och utgående moms.

Har man anställda så blir det en skattedeklaration varje månad

Har företaget anställda så skall skattedeklaration för Arbetsgivaravgifter alltid lämnas varje månad.

OBS: Du själv som är äger en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag är INTE en anställd.

När lämnar man vilken deklaration?

Eftersom du normalt deklarerar moms var tredje månad och arbetsgivaravgifter (om du har anställda, eller själv är anställd) så kommer dessa blanketter att överlappa varandra ibland. Det är även så att man deklarerar arbetsgivaravgifter och personalens skatter direkt månaden efter (omkring den 12:e), men moms deklarerar man två månader efter. Exempelvis så deklarerar du momsen för perioden jan-mars omkring den 12 maj.

Detta diagram visar hur det går till, klicka i bilden så blir det större.

Sammanfattning av vad bilden visar: För ett företag med anställda så får man i januari en deklaration som skall vara inlämnad den 12 februari gällande arbetsgivaravgifter för just januari. På samma blankett finns på andra sidan en deklaration gällande moms för perioden oktober-december, med samma deklarationsdag den 12 februari. I februari får man en blankett bara för arbetsgivaravgifter för februari, med deklarationsdag den 12 mars. I mars får man en skattedeklaration med en sida, arbetsgivaravgifter för mars med deklarationsdatum den 12 april. I april får du en deklarationsblankett med två sidor igen. Moms för januari till mars på framsidan, arbetsgivaravgifter för april på baksidan, med deklarationsdag den 12 maj. Moms ligger alltså två månader efter perioden (jan-mars, deklareras inte i april, utan 12 maj).

Alla typer av företag (AB, HB, Enskild firma, Ekonomisk förening) måste fylla i skattedeklaration för moms om man har en omsättning över ett visst belopp och alltid om man har anställda. Det finns flera regler för dels hur ofta man behöver fylla i denna (1, 3 eller 12 månader) och dels om man behöver fylla i den alls (beror på omsättningen och huruvida du har anställda eller inte).

Jag försöker förklara det nedan i ett flödesschema som tydligt visar vad som gäller för dig. Du kan läsa mera om skattedeklaration hos Skattetrollen.

Skall du deklarera moms i skattedeklarationen eller i inkomstdeklarationen?

Klicka i bilden så blir den större.

Reglerna för om du deklarera moms i skattedeklaration eller inkomstdeklarationen är inte helt lätta att hitta och förstå (titta hellre i flödesschemat ovan), men här är ett försök till en överskådlig sammanfattning i form av en lista med villkor. Man kan nämligen välja hur man vill ha det inom vissa gränser. Är man under beloppsgränsen så kan man välja båda alternativen genom att ansöka om det hos Skattetrollen. Är man över beloppsgränsen har man bara det ena att välja på.

Exempel: Har du en enskild firma med omsättning på 900.000 årligen så kan du deklarera moms både i inkomstdeklarationen årligen eller i skattedeklarationer månadsvis eller kvartalsvis.

  • Enskild firma + omsättning över miljonen => skattedeklaration (varje månad eller var tredje månad)
  • Enskild firma + omsättning under miljonen => din egen inkomstdeklaration årligen eller din egen skattedeklaration (varje månad eller var tredje månad)

  • Handelsbolag + omsättning över 200.000 => skattedeklaration (varje månad eller var tredje månad)
  • Handelsbolag + omsättning under 200.000 => skattedeklaration (varje månad eller var tredje månad eller årligen efter ansökan och beslut från Skatteverket) 
  • Handelsbolag: Dessa lämnar alltså alltid skattedeklarationer varje månad eller var tredje månad, utom i specialfallet, omsättning under 200.000:-, då kan man få skicka in skattedeklaration en gång per år istället. (200.000:- gränsen för handelsbolag nämns här.).
  • Aktiebolag + omsättning över miljonen => skattedeklaration (varje månad eller var tredje månad)
  • Aktiebolag + omsättning under miljonen => årliga inkomstdeklarationen för bolaget eller skattedeklaration (varje månad eller var tredje månad)

  • Ekonomisk förening + omsättning över miljonen => skattedeklaration (varje månad eller var tredje månad)
  • Ekonomisk förening + omsättning under miljonen => årliga inkomstdeklarationen för föreningen eller i skattedeklaration (varje månad eller var tredje månad)

Byta period, ansöka om annan period för skattedeklaration?

För att byta period när man redan är registrerad för moms för en viss period så fyller man i en blankett som heter "Ansökan/Anmälan Avregistrering/ändring av uppgifter SKV 4639".

Anställda innebär alltid månatlig skattedeklaration

Så fort du har anställda så måste du oavsett bolagsform börja deklarera arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för dessa i skattedeklarationer varje månad. Den skattedeklarationen gällande arbetsgivaravgifter är på baksidan på skattedeklarationen för moms. Tremånaders och tolvmånaders alternativet finns inte för sådana arbetsgivar-avgifter, den deklarationen är alltid månadsvis, månaden efter.

Så det betyder att du som har anställda, var tredje månad har en blankett med två sidor, dels för moms, dels för arbetsgivaravgifter. Övriga månader har du en blankett med en sida, för arbetsgivaravgifter.

Se ovan i det fina diagrammet.

Jo förresten, sade jag att du själv som driver enskild firma, eller är delägare i ett handelsbolag är inte en anställd?

Denna webbplats lagrar information om dig Googleannonser och Googlebesöksstatistik och för en del andra funktioner som tex inloggning.