alt

Fakturametoden och kontantmetoden vid inköp

Hur du bokför kostnader (utgifter/inköp) skiljer sig något beroende på om du använder fakturametoden eller kontantmetoden.

  1. Fakturametoden: Du bokför varje inköp i två steg, dels när du får fakturan så bokförs den på fakturadatum och dels när du skickar betalningen, så bokför du den betalningen på betalningsdatum. Det är alltså två saker som bokförs per inköp.

  2. Kontantmetoden: Du bokför fakturan först när du betalar den och då bokför du den på betalningsdatumet. Det är en sak som bokförs per inköp.

    Skattetrollen kallar denna metod för Bokslutsmetoden ibland. 

alt

alt

Denna webbplats lagrar information om dig Googleannonser och Googlebesöksstatistik och för en del andra funktioner som tex inloggning.