Vad fakturametoden och kontantmetoden betyder - Översikt

Hur du bokför intäkter (försäljning/inkomster) skiljer sig något beroende på om du använder fakturametoden eller kontantmetoden.

  1. Fakturametoden: Du bokför varje försäljning i två steg, dels när du skickar fakturan så bokförs den på fakturadatum och dels när du får betalningen, så bokför du den betalningen på betalningsdatum. Det är alltså två saker som bokförs per försäljning.

  2. Kontantmetoden: Du bokför din faktura först när den betalas av kunden och då bokför du den på betalningsdatum. Det är en sak som bokförs per försäljning.

    Skattetrollen kallar denna metod för Bokslutsmetoden ibland. 

 

 

Denna webbplats lagrar information om dig Googleannonser och Googlebesöksstatistik och för en del andra funktioner som tex inloggning.