Hur bokför man påminnelseavgifter och dröjsmålsränta man fått?

Oftast är det två olika saker du behöver bokföra, dels påminnelseavgiften och dels eventuell dröjsmålsränta på det obetalda beloppet.

Påminnelseavgift och fakturaavgift har samma regler är därmed inte momspliktiga. Men de är en kostnad, så du kan boka dessa på

  • 6990 Övriga externa kostnader
  • 6900 Övriga kostnader (för företag med förenklad kontoplan)

En påminnelseavgift på 100:- bokas på ett inköpsskonto tex 6990 Övriga externa kostnader och sedan påför man 100:- totalt på 2440 Leverantörsskulder.

Dröjsmålsränta kan man också bli debiterad (för hur och när, se nedan) och man bokför denna ränta som räntekostnad. På ränta är det ingen moms. Följande konton kan vara aktuella för dig som köpare.

  • 8410 Räntekostnader för skulder (enl BAS 2010och enligt BAS 2007 K1 förenklad kontoplan)
  • 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder (enl BAS 2010)

Om du är osäker, använd det fetstilsmarkerade kontot ovan.

Exempel på kontering för både påminnelseavgift och dröjsmålsränta

DEBET KREDIT
4010 Inköp varor och materiel          100,00 kr 2440 Leverantörsskulder          175,00 kr
2641 Ingående moms 50,00 kr    
8410 Räntekostnader 25,00 kr    

Förenklad kontoplan?: Kör du med den förenklade kontoplanen så heter ditt momskonto heter 2640 Ingående moms. Dina leverantörsskulder har samma nummer som i BAS 2010, dvs 2440 Leverantörsskulder.

Denna webbplats lagrar information om dig Googleannonser och Googlebesöksstatistik och för en del andra funktioner som tex inloggning.