Hur bokför man påminnelser till kunder?

Oftast är det två olika saker du behöver bokföra, dels påminnelseavgiften och dels eventuell dröjsmålsränta på det obetalda beloppet.

Påminnelseavgift och fakturaavgift har samma regler, dessa räknas inte som försäljning och är därmed inte momspliktiga. Du bokför dessa på samma sätt som du bokför försäljning (se ovan) eller om man skall vara petig, så bokar man det som momsfri försäljning eller som övriga intäkter. En påminnelseavgift på 100:- bokas på något av kontona som föreslås nedan:

  • 3041 Försäljning tjänster
  • 3004 Försäljning inom Sverige, momsfri <-- Bäst
  • 3540 Faktureringsavgifter
  • 3930 Påminnelseavgifter (detta konto finns ej i BAS så du får du lägga upp det själv med SRU-kod 401)
  • 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter (OBS För företag med förenklad kontoplan)
  • 3100 Momsfria intäkter (OBS För företag med förenklad kontoplan) <-- Bäst
  • 3900 Övriga rörelseintäkter

Det spelar inte fullt så stor roll vilket konto man bokar detta på eftersom det inte anges hur man gör i någon av mina böcker om bokföring (inte ens i BAS-boken eller i Redovisa rätt 2010, vilket är ganska otroligt...). Vilket är konstigt med tanke på att påminnelseavgifter ÄR vanligt förekommande. Att boka det på "vanlig" försäljning är alltså helt OK, men kanske inte 100% rätt, men ungefär 99% rätt. Att boka det på momsfri försäljning är något bättre, dvs 100% rätt och lika rätt är att boka det på ett speciellt konto för övriga intäkter. Har du ett företag där detta förekommer ofta och du inte kör med förenklad kontoplan så finns det ett speciellt konto för faktureringsavgifter i BAS som alltså är något lite ännu bättre, men inte något motsvarande för påminnelseavgifter. Konstigt. Du kan dock lägga upp ett sådant konto själv, under kategorin 3900 Övriga rörelseintäkter så är tex nummer 3930 "ledigt" och inte tilldelat enligt BAS.

Du bokför även 100:- på 1510 Kundfordringar.

Dröjsmålsränta kan man också debitera (för hur och när, se nedan) och man bokför denna ränta som ränteintäkt. På ränta är det ingen moms. Följande konton kan vara aktuella för dig som säljare.

  • 8310 Ränteintäkter (enl BAS 2010 och enligt BAS 2010 K1 förenklad kontoplan)
  • 8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar (enl BAS 2010 )

Om du är osäker, använd det fetstilsmarkerade kontot ovan. 

Exempel på kontering för både påminnelseavgift och dröjsmålsränta:

DEBET KREDIT
1510 Kundfordringar         175,00 kr 3041 Försäljning          100,00 kr
    2611 Utgående moms         50,00 kr
    8310 Ränteintäkter         25,00 kr

Förenklad kontoplan?: Kör du med den förenklade kontoplanen så heter ditt försäljningskonto 3000 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter. Ditt momskonto heter 2610 Utgående moms 25%. Dina kundfordringar heter 1500 Kundfordringar.

Denna webbplats lagrar information om dig Googleannonser och Googlebesöksstatistik och för en del andra funktioner som tex inloggning.