Rubriker i denna artikel

  1. Hoppa till Vad upprätta momsrapport i slutet på en period innebär
  2. Hoppa till Lite repetition angående bokföring
  3. Hoppa till Vad momsrapporten gör med ingående- och utgående moms
  4. Hoppa till Exempel på momsrapport
  5. Hoppa till Hur gör du momsrapport i ditt bokföringsprogram?
  6. Hoppa till Så här gör du som använder kontantmetoden
  7. Hoppa till Så här gör du som använder fakturametoden

Vad upprätta momsrapport i slutet på en period innebär

I slutet på perioden flyttar man momspengarna i de två burkarna till en och samma burk. Nu haltar analogin lite mera, men tänk dig att den ena burken har röda pengar och den andra burken har gröna, så även om man lägger alla pengar i samma burk kan man se om det är ingående moms eller utgående moms. (Återigen haltar anaologin lite för det är egentligen tre burkar för utgående moms 25%, 12%, 6%, inte bara en.)

 

 

 

 

Att skapa en momsrapport är en funktion som finns inbyggd i många bokföringsprogram, men det är inte dumt att veta vad det är som skall göras när man gör en momsrapport/momsdeklaration. Då kan du lättare hitta i programmet hur du gör.

All moms du har betalt har samlats (dvs bokförts) på ett visst konto, vanligen 2641 Ingående moms, det har även all moms du har debiterat/fakturerat dina kunder, som finns på ett annat konto, vanligen 2611 Utgående moms (och även 2621 Utgående moms 12% och 2631 Utgående moms 6% om du säljer saker med dessa momssatser). 

Även all försäljning har bokats på försäljningskonton som är olika konton vars kontonummer börjar på 3. Hur du bokar försäljning och inköp beskrivs i separata artiklar på denna webbsite. I artiklarna på denna site som heter Bokföring grundkurs så förklaras vad debet och kredit är och de olika så kallade kontoklasserna.

Lite repetition angående bokföring

I separata artiklar på denna site så har vi beskrivit hur man bokför momsen på försäljning och inköp. Här är en kort repetition: All ingående moms (moms du betalar på saker du köper) bokförs på konto 2641 Ingående moms på debet-sidan (det vill säga vänster sida, känt som plus-sidan) eftersom moms du betalar är ju en tillgång som du får tillbaka.

All utgående moms (moms du debiterar dina kunder på saker/tjänster du säljer) bokförs på konto 2611 Utgående moms på debet-sidan (dvs höger sida, också minus-sidan) eftersom moms du får av din kunder är ju en skuld som du skall skicka till Staten. (Och även 2621 Utgående moms 12% och 2631 Utgående moms 6% om du säljer saker med dessa momssatser.)

Nedan ser du vilken sida (debet/kredit) du under perioden bokar ingående och utgående moms (detta  är alltså inte en riktig verifikation, jag vill bara visa sidorna):

DEBET KREDIT

Moms du betalat (dina inköp), en

tillgång du får tillbaka från Staten

Moms du fått in av kunder (din försäljning),

en skuld till Staten

Har du under perioden betalat moms på saker du köper för 999:- och du har debiterat dina kunder moms på totalt 1000:- så kommer du att vara skyldig staten 1:-.

DEBET KREDIT
2641 Ingående moms           999,00 kr 2611 Utgående moms           1 000,00 kr

Moms du betalat (dina inköp), en

tillgång du får tillbaka från Staten

Moms du fått in av kunder (din försäljning),

en skuld till Staten

  Skuld till Staten = 1000 - 999 1,00 kr

Du kan se det på att vänster sida har 999:- och höger sida har 1000:-, alltså finns det ett överskott på 1:- på höger sida.

Vad momsrapporten gör med ingående- och utgående moms

Vad momsrapporten i slutet på perioden gör är att nollställa dessa alla moms-konton (ingående/utgående) genom att flytta saldot till ett momsredovisningskonto som heter 2650 Momsredovisning (AB, HB) eller 2010 Eget kapital (enskild firma).

I ett AB eller HB så fungerar 2650 som som en behållare för momspengen tills dess de dyker upp på Skatteverkets kontoutdrag. Då först nollar man 2650 också. 

Har du enskild firma? I så fall använder man inte kontot 2650 Momsredovisning, istället använder man kontot 2010 Eget Kapital för att nollställa momskontona. Moms-skulden till staten är nämligen ägarens problem menar man.

Exempel på en momsrapport

Här är ett exempel på hur du "nollar" dina momskonton på sista dagen i perioden och flyttar saldona från 2611 Utgående moms och 2641 Ingående moms till 2650 Momsredovisning / 2010 Eget kapital. Notera att du när du nollar bokför du tvärtom mot hur du bokat under perioden på varje faktura du skickat och varje faktura/kvitto du fått/betalt. (I exemplen nedan är inte de andra utgående moms-kontona med som heter 2621 Utgående moms 12% och 2631 Utgående moms 6% som du använder om du säljer saker med dessa momssatser.)

Detta skulle kunna vara en riktig verifikation i din bokföring för periodens momsredovisning:

DEBET KREDIT
2611 Utgående moms           1 000,00 kr 2650 Momsredovisning (AB HB osv) eller 
2010 Eget kapital (enskilda firmor)
      1 000,00 kr
2650 Momsredovisning (AB HB osv) eller 
2010 Eget kapital (enskilda firmor) 
999,00 kr 2641 Ingående moms 999,00 kr

Nedan tittar vi bara på redovisningskontot för moms, detta är inte en riktig verifikation. Vad bilden visar är på vilken sida det uppstår ett saldo. Sidan avgör om du har en skuld till staten eller fordran på staten. Det är detta saldo vi väntar med att bokföra till punkt 5 nedan.

DEBET KREDIT
2650 Momsredovisning          999,00 kr 2650 Momsredovisning       1 000,00 kr
    Skuld till Staten 1,00 kr

 

Hur gör du momsrapport i ditt bokföringsprogram?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exakt hur du gör detta varierar stort från bokföringsprogram till bokföringsprogram. I det jag använder, iOrdning, så väljer man Rapport > Momsdeklaration och får upp en bild (se ovan) där programmet visar saldot på försäljnings- och momskonton och vad differensen är mellan ingående och utgående moms.

Sedan skriver jag ut denna lapp och gör en ny verifikation i programmet och bokar enligt lappen så att kontona 2611 Utgående moms och 2641 Ingående moms blir exakt noll och differensen hamnar på konto till 2650 Momsredovisning (som man använder i AB, HB) eller 2010 Eget kapital (som man använder i enskilda firmor). Jag kan i kontoplanen i programmet se aktuellt saldo på dessa konton, så när jag fyllt i rätt så ser jag det. Så här kan det se ut i mitt bokföringsprogram:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolla i manualen/hjälpen för ditt bokföringsprogram för att se hur du skall göra detta.

Så här gör du som använder kontantmetoden

Du behöver gör det som kallas för periodisering. Det betyder att du behöver bokföra alla fakturor som du fått och alla fakturor du har skickat som betalda redan, även om du varken betalt dem eller fått betalt för dem. Du bör bokföra dem som betalda på den sista dagen i moms-perioden (inte fullt så viktigt) eller åtminstone sista dagen på året (något viktigare).

Om du redovisar moms månadsvis kan du förmodligen strunta i detta, det spelar ingen större roll. Även om du redovisar moms kvartalsvis kan du förmodligen strunta i detta för årets tre första kvartal, men inte för årets sista kvartal, det som slutar den 31 dec. Detsamma gäller dig som redovisar moms årsvis, du skall också göra det följande:

  1. Skaka fram alla obetalda fakturor du fått och skickat och boka dem som betalda på sista dagen momsperioden/sista dagen på året
  2. Därefter skall du upprätta momsrapporten (som det beskrivs ovan).

Hur du Bokför intäkter enligt kontantmetoden och hur du Bokföra kostnader enligt kontantmetoden står beskrivet i varsin artikel och gör du så som det beskrivs i dessa artiklar, blir de bokförda som betalda.

Så här gör du som använder fakturametoden

Du behöver inte göra något speciellt före du gör momsrapporten. Inte ens om det är sista dagen på året. Gör som det står längre upp.

 

Denna webbplats lagrar information om dig Googleannonser och Googlebesöksstatistik och för en del andra funktioner som tex inloggning.